Kanał Wyżej
Status Prawny
Tresc
Organ prowadzący
Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów  m. st. Warszawy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” działa w oparciu o:
·         Ustawę o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)
·         Kartę nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674)
·         Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status Prawny

Wersja standardowa