Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status Prawny

Status Prawny
Treść

Organ prowadzący

Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Mokotów  m. st. Warszawy

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” działa w oparciu o:

·         Ustawę o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572)

·         Kartę nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674)

·         Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”


Wprowadził BZMW/ext.ASieradzka 2013-03-25
Aktualizujący bzmw/ext.asieradzka 2013-03-25
Zatwierdzający bzmw/ext.mpoplawska 2013-03-25
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-03-25
Wersja standardowa